Zaštita podataka


Izjava o zaštiti podataka za distribuciju newslettera
Izjava o zaštiti podataka za web stranicu www.eurocommpr.ba različite WH Digital GmbH nagradne igre

Izjava o obavezi pružanja informacija o distribuciji različitih newslettera


(Zaštita podataka/Uredba o zaštiti podataka MA 27 prema članu 13 GDPR-a)

Napominjemo da se podaci koje ste dostavili obrađuju na osnovu sljedećih pravnih osnova za distribuciju newslettera (newsletteri ureda u inostranstvu, ad hoc izvještaji, city news, komunalni izvještaj)

Svrha

Upravljanje i evidencija za izvršenje naloga međunarodnih aktivnosti Grada Beča od strane WH Digital GmbH-a u ime MA 27

Pravne osnove      

Ugovor o uslugama u kontekstu međunarodnih aktivnosti Grada Beča [AZ: MA 27-262311/17 na osnovu odluke Gradskog vijeća od 1. juna 2017; GFW 01464-2017/0001].

U toku obrade naloga dobijaju se saglasnosti za distribuciju gore navedenih tipova newslettera koji će se slati do otkazivanja. Saglasnost se može opozvati u bilo koje vrijeme putem e-maila na newsletter@eurocommpr.ba.

U tu svrhu obrađuju se sljedeći lični podaci: spol, ime, prezime, e-mail adresa, funkcija, institucija.

Vaši lični podaci neće biti proslijeđeni trećim licima. Takodje se ne vrši prenos podataka u treće zemlje (države koje nisu članice EU).

Proces automatskog donošenja odluka se ne odvija.

Napomene

Vaši lični podaci će biti izbrisani nakon isteka zakonskog roka zadržavanja (Pravilnik Magistrata Grada Beča o poništavanju). Imate pravo da dobijete informacije o ličnim podacima koji se odnose na vas, kao i ispravku ili brisanje, ili da ograničite obradu ili da uložite prigovor na obradu. Ako smatrate da Vaša prava nisu ili nisu u dovoljnoj mjeri ispunjena, možete podnijeti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Dodatne informacije

Odgovoran za aktivnost prerade: 

Magistrat Beč, Magistratski odjel 27 – Evropski poslovi
post@ma27.wien.gv.at
T +43 (0)1 4000 27004 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom podataka, službeniku za zaštitu podataka Grada Beča putem e-mailadatenschutzbeauftragter@wien.gv.at stoji na raspolaganju. 

Više informacija možete pronaći na https://www.wien.at

Obavijest o obavezi informisanja


(Uredba o zaštiti ličnih podataka)

Zaštita Vaših osobnih podataka je za nas veoma bitna. Zbog toga Vaše podatke obrađujemo isključivo na osnovu zakonskih propisa (Opća uredba o zaštiti ličnih podataka). Ovdje Vas informišemo o najbitnijim aspektima obrade podataka na našoj web stranici.

Kontakt sa nama

Ako nas kontaktirate putem obrasca na web stranici ili putem e-maila, vaši podaci će biti čuvani šest mjeseci radi obrade zahtjeva i u slučaju dodatnih pitanja. Bez Vaše saglasnosti te informacije nećemo dalje prosljeđivati.

Cookies

Naša web stranica koristi takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje se skidaju na Vaš uređaju pomoću pretraživača. Ne štete.
Koristimo kolačiće da bi naša ponuda bila korisna za korisnike. Neki kolačići ostaju spašeni na Vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Oni nam dozvoljavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom sljedeće posjete.
Ako to ne želite, možete podesiti pretraživač na taj način da Vas obavještava o podešavanju kolačića i to dozvoljavate samo u pojedinačnim slučajevima.
Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

Web analiza

Naša web stranica koristi funkcije usluge web analitike koju pruža Google analitika, što je usluga web analitike Google Inc., kako bi se omogućila analiza aktivnosti web stranice. Informacije koje Google Analytics generiše o Vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i Vašu IP adresu) čuva Google Inc. Google će koristiti ove informacije samo za analizu korištenja web stranice. Izrađene su anonimne evaluacije i grafikoni broja posjeta, broja posjećenih stranica po korisniku itd. Koristimo ih isključivo za potrebe našeg istraživanja tržišta i, prije svega, za optimizaciju i dizajn naših web stranica zasnovanih na potrebama. Više informacija o Google analitici možete naći na adresi www.google.com/analytics. U tu svrhu koriste se kolačići koji omogućavaju analizu korištenja web stranice od strane korisnika. Informacije koje se generišu se prenose na server provajdera i tamo se smještaju.

To možete spriječiti postavljanjem Vašeg pretraživača tako da se ne čuvaju kolačići.
Obrada podataka slijedi dobrovoljno na osnovu Člana 6, 1. pasus lit a (odobrenje) i/ili f (legitimni interes) Uredbe o zaštiti ličnih podataka.
Naša zabrinutost u smislu Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka (legitimni interes) je poboljšanje naše ponude i naše web stranice. Pošto je privatnost naših korisnika za nas važna, korisnički podaci će biti pseudonimizovani.

Nagradne igre

Lični podaci koji se obrađuju u svrhu učešća u nagradnim igrama, biće izbrisani po završetku nagradne igre. Prosljeđivanje podataka dotičnom partneru nagradne igre slijedi samo ukoliko je objavljivanje imena nužno potrebno za pripremu nagrade. Pored toga, podaci se ne prosljeđuju trećim licima, ukoliko za to ne postoji izričita saglasnost, a kod maloljetnih lica i saglasnost staratelja, ili ukoliko jedan sudski ili službeni nalog ne duži WH Digital GmbH da objavi te podatke.

Vaša prava

U principu, imate prava na informacije, ispravke, brisanje, ograničenje, prenosivost podataka, opoziv i protivljenje. Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili ako su vaši zahtjevi za zaštitu podataka na neki način prekršeni, možete se žaliti nadležnom organu.

Naši kontakt podaci:

WH Digital GmbH Sarajevo
Ured Grada Beča u inostranstvu
Fra Anđela Zvizdovića 1/B 11
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 295 302
E office@eurocommpr.ba 

Za obradu odgovorno društvo: WH-Digital GmbH, koje zastupaju Mag. Markus Pöllhuber i Thomas Mischek, Renngasse 5/4, 1010 Beč

Službenik za zaštitu podataka je mag. ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)

E datenschutz@wienholding.at