Защита на личните данни

 

Декларация относно задължението за предоставяне на информация за разпространението на различни бюлетини от името на MA27 от страна на ВХ Дигитал ГмбХ
Декларация относно задължението за предоставяне на информация на уебсайта на www.eurocommpr.bg

Декларация за информираност във връзка с изпращане на бюлетини

(декларация за защита на личните данни/Правила за защита на лични данни на общински отдел 27 съгласно чл. 13 на ОРЗД)

Моля имайте предвид, че за изпращането на бюлетини (бюлетини на Бюрата за международни връзки, доклади по актуални теми, преглед на печата, тримесечни доклади) ще бъдат обработени предоставените от Вас лични данни въз основа на следната правна уредба за изпращане на бюлетини:

Цел   

Управление и актуализиране на лични данни за изпълняване на международната дейност на Община Виена от страна на ВХ Дигитал ГмбХ по поръчение на общински отдел 27

Правно основание        

Договор за предоставяне на услуги в рамките на международната дейност на Община Виена [AZ: MA 27-262311/17 въз основа на Решение на Общинския съвет от 1 юни 2017 г.; GFW 01464-2017/0001].

При изпълнението на поръчението се събират съгласия за изпращане на посочените по-горе видове бюлетини, които ще бъдат изпращани докато постъпи отказ от тях. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез имейл на newsletter@eurocommpr.bg.

За тази цел се обработват следните лични данни: пол, име, фамилия, имейл, функция, институция.
Личните Ви данни няма да бъдат предоставени на трети лица. Няма да бъдат предоставени и на трета държава (държави, които не са член на ЕС). 
Не се извършва автоматизирано вземане на решения.

Забележки

Личните Ви данни ще бъдат изтрити след изтичане на законовия срок за съхранение (Правилник за съхранение и унищожаване на документи на Административния отдел на Община Виена). Имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, както и на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването или оспорване на обработването.  Ако сте на мнение, че правата Ви не са защитени или са недостатъчно защитени, имате възможността да подадете жалба в компетентната служба за защита на личните данни.  

Допълнителна информация

Администратор: 

Административен отдел на Община Виена, общински отдел 27 – Европейски въпроси
E 
post@ma27.wien.gv.at
T +43 (0)1 4000 27004 

По въпроси, отнасящи се до защита на личните данни, длъжностното лице по защита на данните на Община Виена е на Ваше разположение на имейл: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at. 

Допълнителна информация ще намерите в интернет на https://www.wien.at

Декларация относно задължение за информиране

(Декларация за защита на личните данни)

Защитата на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. Поради това обработваме личните Ви данни единствено въз основа на законовите разпоредби (ОРЗД, национално законодателство). В настоящата информация за защитата на личните данни Ви информираме относно най-важните аспекти на обработването на личните данни на нашата интернет страница.

Контакт с нас

Ако се свържете с нас чрез формуляр от интернет страницата или имейл, то посочените от Вас данни се запаметяват при нас с цел обработване на запитването Ви и за евентуални последващи въпроси в продължение на шест месеца. Тези данни не се предават без съгласието Ви.  

Бисквитки

Нашата интернет страница използва т.нар. бисквитки. При тях се касае за малки текстови файлове, които с помощта на браузъра се съхраняват на Вашето устройство. Те не причиняват щети.

Използваме бисквитки, за да направим страницата ни удобна за ползване. Някои от бисквитките остават запаметени на устройството Ви, докато ги изтриете. Те ни дават възможност да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение.
Ако не желаете това, може да настроите браузъра си така, че да Ви информира за запаметяването на бисквитки и да го разрешавате само в отделни случаи.
Деактивирането на бисквитките може да доведе до ограничения във функционалността на интернет страницата ни.

Уеб анализ

Нашата интернет страница използва Google Aнализ, услуга за уеб анализ на Google Inc., за да има възможност за извършване на анализ на използването на интернет страницата. Създадената от Google Анализ информация относно Вашето използване на тази интернет страница (включително IP-адреса Ви) се запаметява от Google Inc. Google ще използва тази информация единствено за анализ на използването на интернет страницата. Съставят се анонимни оценки и графики за броя на посещенията, броя на отворените от посетител страници и т.н. Тях използваме единствено за целите на собственото проучване на пазара и преди всичко за оптимизиране и улесняване на ползването на нашите интернет страници. Допълнителна информация за Google Анализ ще намерите на www.google.com/analytics. За тази цел се използват бисквитки, които дават възможност за анализ на ползването на интернет страницата от страна на посетителите ѝ. Създадената по този начин информация се предава на сървъра на доставчика и се запаметява там.

Може да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не се запаметяват бисквитки.
Обработването на лични данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1 буква а (съгласие) и/или буква е (легитимен интерес) на ОРЗД.
Нашето желание по смисъла на ОРЗД (легитимен интерес) е оптимизирането на интернет страницата ни. Тъй като личното пространство на посетителите ни е важно за нас, данните на посетителите се скриват под псевдоними.

Игри с награди

Лични данни, които се обработват заради участие в игри с награди, се изтриват след приключване на играта.  Предаването на данните на съответния партньор в организирането на играта се извършва единствено, ако посочването на името е задължително условие за предаването на наградата. Освен това данните не се предават на трети лица, ако не е получено изричното съгласие на участника респ. съгласието на родителя/настойника при малолетни лица или ВХ Дигитал ГмбХ е била задължена за това, напр. със съдебно или административно решение.

Вашите права

По принцип имате право на сведение, корекция, изтриване, ограничаване, преносимост на данни, отказ и възражение. Ако считате, че обработването на данните Ви нарушава правото за защита на личните данни или претенциите Ви по отношение на защитата на лични данни са нарушени по друг начин, може да подадете жалба при компетентния орган. В България това е Комисията за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт

ВХ Дигитал ГмбХ
Пл. Позитано 2, офис 613
1000 София
България
T +359 2 944 53 81
E office@eurocommpr.bg

Отговорник за обработката на Вашите лични данни: ВХ Дигитал ГмбХ, представлявано от маг. Маркус Пьолхубер и Томас Мишек, Ренгасе 5/4, 1010 Виена

Длъжностно лице по защита на данните е инж. Маркус Оман, CSE (O.P.P.)
E datenschutz@wienholding.at