Konsultacje podczas warsztatu w Krakowie (listopad 2017)

Budowa metra w Krakowie: Konsultacja ekspercka

23.11.2017

W ramach współpracy miasta Krakowa i miasta Wiednia w dziedzinie transportu odbyło się w 2017 i 2018 zarówno w Krakowie jak i Wiedniu sześć warsztatów dotyczących tematu "Budowa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie".

Podczas krakowskich Dni Wiednia w kwietniu 2017 wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel zainicjował intensyfikację współpracy między Krakowem i Wiedniem w dziedzinie transportu. Wymiana doświadczeń między Wiener Linien i miastem Kraków była realizacją tych postanowień.

W ramach projektu "Budowa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" odbyły się w obu miastach warsztaty mające na celu wypracowanie zrównoważonych rozwiązań transportowych w centrum miasta Krakowa. Pierwszy warsztat odbył się w dniach 23-24 listopad 2017 w Krakowie.