Od lewej: Kurt Höfling (Wiener Linien); Marlene Grüssinger (Wiener Linien); Nikolaus Panzera (Wiener Linien); Marcin Kotlowski (WH-Medien); Joanna Ziemska (tłumaczka); Tadeusz Trzmiel (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa); Gregor Stratil-Sauer (Wydział Magistratu MA 18, Miasto Wiedeń); DI Krzysztof Nowak (Eurocomm-PR Kraków); Bettina Klötzl (Wiener Stadtwerke Holding); Ryszard Langer (Krakowski Holding Komunalny); Piotr Ziętara (MPWiK); Marcin Gałan (Krakowski Holding Komunalny)

Krakowskie spółki miejskie w Wiedniu

12.6.2017

W dniach 12-14 czerwca 2017 do Wiednia udała się delegacja z Krakowa jako kontynuacja rozmów rozpoczętych podczas krakowskich Dni Wiednia. Do najważniejszych tematów rozmów należała wymiana doświadczeń między KHK (Krakowski Holding Komunalny) oraz dwoma wiedeńskimi holdingami (WH i Wiener Stadtwerke Holding) oraz przetarg dotyczący studium wykonalności metra w Krakowie.

Zastępca Prezydenta Tadeusz Trzmiel, przedstawiciele KHK oraz MPWIK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) spotkali się między innymi z prezeską Wien Holding GmBH, Sigrid Oblak, oraz prezesem Wiener Stadtwerke Holding, Martinem Krajcsir. Krakowski Holding Komunalny ma być poddany restrukturyzacji w 2019 roku. W związku z tym wiceprezydent Trzmiel jest zainteresowany wiedeńskimi modelami funkcjonowania holdingów.

Przetarg dotyczący studium wykonalności metra w Krakowie był natomiast głównym tematem rozmów z ekspertami z Wiener Linien. Wiceprezydent Trzmiel zamierza skorzystać z konsultacji eksperckich Wiener Linien przy przygotowaniu przetargu na studium.