Konferencja

Wiedeń jako przykład smart city

10.12.2018

10 grudnia 2018 dyrektor Wydziału MA 20 (Planowanie Energetyczne) wiedeńskiego magistratu, Berndt Vogel, wygłosił wykład pt. "Wiedeń - smart city i mobilność przyszłości" na konferencji "Nawyki Mobilności"

Od 3 do 14 grudnia 2018 odbywał się w Katowicach szczyt klimatyczny ONZ COP24. Dodatkowo organizowane były liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z organizatorów był związek metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), który działa w województwie śląskim w 41 miastach i gminach, zamieszkiwanych przez 2 miliony osób.

Związek zaprosił przedstawiciela miasta Wiednia Berndta Vogela, dyrektora Wydziału MA 20 (Planowanie Energetyczne) wiedeńskiego magistratu, do uczestnictwa w konferencji "Nawyki Mobilności". Berndt Vogel przygotował prezentację na temat "Wiedeń - smart city i mobilność przyszłości".

Całą prezentację w języku angielskim można obejrzeć poniżej.