Konferencja „European Cities Conference”: Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)

Konferencja „European Cities Conference”: Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)

9. - 10.10.2018

Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs) na poziomie lokalnym i miejskim to temat kolejnej międzynarodowej konferencji „European Cities Conference” organizowanej w Wiedniu.

We wrześniu 2015 r. kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły rezolucję tzw. Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i zobowiązały się do wprowadzenia w życie 17 celów zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals (SDGs) do roku 2030. W centrum Agendy 2030 znajduje się człowiek, tym ważniejszy jest z tego powodu wymiar lokalny i regionalny celów zrównoważonego rozwoju SDGs.

Jak powinna wyglądać ich realizacja na płaszczyźnie miast i jakie ma to znaczenie dla ich rozwoju i przyszłości tymi zagadnieniami zajmowali się uczestnicy konferencji „European Cities Conference”: prelegenci z Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele z miast z sieci Eurocomm-PR.

Pierwszy dzień konferencji (9 październik 2018) poświęcony był budowie mostów między uczestniczącymi miastami a siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, a jej kulminacją była wizyta w siedzibie ONZ. Drugiego dnia konferencji (10 październik 2018) omówiono wpływ celów na zrównoważony rozwój miast i znaczenie tych celów dla przyszłości miast.

Miasto Kraków na konferencji reprezentowali: Wojciech Piątkowski - Kierownik Referatu Planowania Strategicznego UMK, Janusz Grabiasz - Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK.

W konferencji uczestniczył również dziennikarz Gazety Wyborczej Aleksander Gurgul.

Materiały z konferencji znaleźć można na niemieckojęzycznej stronie konferencji "European Cities Conference".