Konferencja „European Cities Conference”: Ochrona danych

Konferencja „European Cities Conference”: Ochrona danych osobowych

5. - 6.3.2018

Międzynarodowa konferencja zorganizowana w Wiedniu dotyczyła tematu „Dane osobowe a demokracja – cyfrowe wyzwania dla miast”

Pod koniec maja 2018 w krajach Unii Europejskiej weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które również dla miast oznacza zmiany w kwestii podejścia do tematu ochrony danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to kamień milowy w dziedzinie ochrony danych i ma znaczący wpływ zarówno na administrację, jak i przede wszystkim na gospodarkę. Ponadto obywatele otrzymali dostęp do nowych instrumentów  w celu egzekwowania swoich praw.

Wiedeń od samego początku wspierał organizację pozarządową "noyb" (Europejskie Centrum Praw Cyfrowych - none of your business), która postawiła sobie za cel egzekwowanie nowych praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Miasto Wiedeń zaprosiło zatem swoich partnerów z Wiednia i z miast Eurocomm-PR na międzynarodową konferencję w dniach 5-6 marca 2018. Eksperci spotkali się również, aby przedyskutować temat wzajemnych powiązań i wyzwań dla administracji i przedsiębiorstw związanych z przetwarzaniem danych i cyfryzacją. Zwrócono również uwagę na potencjał cyfryzacji dla działalności gospodarczej oraz korzyści dla obywateli.

Miasto Kraków reprezentowali: Renata Woyciechowska - Inspektor Ochrony Danych UMK, Urszula Góral - Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy UMK, Piotr Mizia-Ossoliński - Audytor Wewnętrzny UMK.

Prezentacje prelegentów można znaleźć na niemieckojęzycznej stronie wydarzenia European Cities Conference