Cząsteczki plastiku w ludzkim ciele

24.10.2018

Naukowcom z Austrii udało się po raz pierwszy udowodnić obecność mikrocząsteczek plastiku w ludzkim ciele. Wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w ramach międzynarodowego kongresu Europejskiej Unii Gastroenterologicznej, który odbył się w dniach 20-24 października br. w Wiedniu.

Austriaccy uczeni pobrali próbki kału od ośmiu osób pochodzących z różnych krajów. Przedział wiekowy badanych osób wynosił od 33 do 65 lat. Badane były osoby z Austrii, Finlandii, Holandii, Japonii, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W fazie testowej trwającej tydzień uczestnicy badania prowadzili dokładne zapiski, co spożywali, a były to m.in. produkty z plastikowych opakowań i plastikowych butelek

Eksperci zidentyfikowali w pobranych próbkach kału cząsteczki plastiku pochodzące w sumie nawet z dziewięciu rodzajów tworzyw sztucznych. Najbardziej powszechne były cząsteczki polipropylenu (PP) oraz politereftalanu etylenu (PET). Na 10 g kału stwierdzono obecność średnio 20 mikrocząsteczek plastiku. Jako mikrocząsteczki określane są cząsteczki plastiku mniejsze niż 5 mm.

Roczna globalna produkcja plastiku wzrasta w błyskawicznym tempie od lat 50-tych XX w. Obecnie wynosi około 400 milionów ton rocznie. Według danych statystycznych 2-5 % wyprodukowanego plastiku trafia później do mórz i oceanów, gdzie jest on konsumowany przez różne organizmy morskie.

 

Informacja prasowa do pobrania jako PDF