Kubki wielokrotnego użytku w Wiedniu. Zaoszczędzono już tonę śmieci

15.7.2019

Już 50 firm w centrum austriackiej stolicy jest partnerem w innowacyjnym projekcie na rzecz środowiska "myCoffeeCup". Projekt daje możliwość wielokrotnego używania kubków do kawy i ich zwrotów do specjalnych automatów. Kubki do kawy wielokrotnego użytku to jeden z wiedeńskich sposobów na ochronę klimatu.

Członek zarządu miasta ds. środowiska Ulli Sima i dyrektor zarządzający Cup Solutions, Christian Chytill, sporządzili pierwszy bilans tymczasowy w kwestii zwrotnych kubków do kawy. W czasie tzw. "Coffeetour" odwiedzili partnerów w centrum miasta. Pierwszy wiedeński system zwrotny kubków do kawy został bardzo dobrze przyjęty. "Już w pierwszych tygodniach projektu pijący kawę zaoszczędzili tonę odpadów dzięki kubkom na kawę wielokrotnego użytku i cieszę się, że wiedeńczycy są tak entuzjastycznie nastawieni do unikania odpadów i ochrony klimatu", mówi Sima. Miasto Wiedeń od wielu lat wspiera systemy wielokrotnego użytku, np. na dużych imprezach plenerowych, takich jak Festiwal na Wyspie na Dunaju, gdzie jednorazowe kubki należą już od dawna do przeszłości.

 Kawa na wynos: innowacyjny system w fazie wzrostu
Na początku projektu, który wystartował w połowie stycznie br. było 30 firm partnerskich, które oferowały myCoffeeCup jako alternatywę dla jednorazowych kubków. Dziś już 50 firm w Wiedniu bazuje na innowacyjnym systemie wielokrotnego użytku. W samym Wiedniu zużywa się rocznie około 84 milionów jednorazowych kubków. W sumie, partnerzy myCoffeeCup chcą uniknąć miliona jednorazowych kubków w pierwszym roku trwania projektu. Pozwoli to zaoszczędzić 22.990 kilogramów drewna i ponad 10 ton papieru.

 Apel do branży: uświadamianie ludziom ich odpowiedzialności

 Ale to wciąż długa droga do miliona. Pięćdziesiąt firm partnerskich wie, że tylko razem, jako silna sieć, można coś naprawdę zmienić - i dlatego apeluje do kolegów z branży: "Wszyscy ponosimy pewną odpowiedzialność wobec planety i przyszłych pokoleń. Dzięki myCoffeeCup możemy zainspirować naszych klientów do przemyśleń i zmiany czegoś na lepsze. Powinniśmy być świadomi tej odpowiedzialności" - mówi Christina Ostermayer z piekarni Felzl uczestniczącej w wiedeńskim projekcie.

 O projekcie myCoffeeCup

 System myCoffeeCup, kubków do kawy wielokrotnego użytku, jest inicjatywą Cup Solutions we współpracy z miastem Wiedeń i Biurem Koordynacji Opakowań VKS. Celem jest zmniejszenie wysokiego zużycia jednorazowych kubków do kawy i związanego z tym zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz wiedeńskiej przestrzeni miejskiej, a tym samym przyczynienie się do zmniejszenia emisji CO2. W ramach projektu pilotażowego, wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie, uruchomiono system zwrotny w pierwszej dzielnicy Wiednia i okolicach. Kubki myCoffeeCups mogą być ponownie wykorzystane do 500 razy i są obecnie dostępne za 1 EUR od 50 firm partnerskich. Po zwrocie ich do jednego z automatów lub oddziałów partnerskich, klienci ponownie otrzymują 1 EUR.

Dalsze informacje na stronie: www.mycoffeecup.at