Największa instalacja artystyczna w Austrii

9.4.2019

Artyści Ashley Hans Scheirl i Jakob Lena Knebl zakrywają wieżę jednego z symboli austriackiej stolicy - wiedeńskiego ratusza.

W ramach prac restauratorskich od kwietnia 2019 r. centralna wieża wiedeńskiego ratusza zostanie pokryta specjalną siatką ochronną zalecaną przez władze budowlane. Zgodnie z sugestią biura Life-Ball, miasto Wiedeń postanowiło wykorzystać to "zakrycie wieży" do długoterminowej kampanii artystycznej. Burmistrz Wiednia, Michael Ludwig, powiedział podczas prezentacji projektu: "Plac Ratuszowy był i jest miejscem spotkań. Sto lat po powstaniu Republiki ta najbardziej publiczna przestrzeń w stolicy Austrii powinna przyciągać jeszcze więcej ludzi, zbliżać ich do siebie i inspirować. Nowy wygląd wieży ratuszowej ma podkreślać kosmopolityczne i tolerancyjne podejście ".

 

Wiedeński duet artystów Ashley Hans Scheirl i Jakob Lena Knebl zostali zaangażowani do zaprojektowania tego artystycznego wyzwania. Ich twórczość opiera się na grze z tożsamością. "Zasłonięcie wieży ratusza w Wiedniu daje miastu wyjątkową możliwość wysłania silnego sygnału w świat", wyjaśnia wiedeński członek zarządu miasta ds. kultury Veronica Kaup-Hasler, która wniosła znaczący wkład w sukces projektu. Prawie 70-metrowa instalacja artystyczna ma na celu wyróżnienie Wiednia jako miasta kosmopolitycznego i zapewnienie artystycznej oprawy dla szeregu planowanych wydarzeń od "100 lat Czerwonego Wiednia" przez "Life Ball 2019" do "EuroPride Vienna 2019". Według Kaup-Hasler, dzieło sztuki na wieży ratuszowej od maja 2019 do października 2019 roku dosłownie wyznaczy punkt orientacyjny i na nowo zdefiniuje wizualną narrację centrum miasta.

 

Działania artystyczne możliwe dzięki renowacji elewacji

 

Konkretnie rzecz biorąc, projekt jest obecnie największą instalacją artystyczną w Austrii o powierzchni ponad 1500 m². Wieża będzie pokryta siatką ochronną przez co najmniej pół roku, aż do wysokości 75 metrów. Przyczyną tego jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac konserwatorskich, dzięki czemu cała zewnętrzna fasada wiedeńskiego ratusza zostanie odrestaurowana. Miasto zainwestuje około 36 milionów euro w renowację swoich unikalnych fasad z kamienia naturalnego. Przebieg renowacji jest w pełni zgodny z harmonogramem, a ostatnie prace powinny zostać zakończone do końca 2024 roku.

 

​Projekt "Zakrycie wieży" nie byłby możliwy bez partnerów z sektora prywatnego. Austriacka firma Gewista przejmuje koszty oraz wiedzę fachową w zakresie planowania, wykonania, montażu i demontażu plandeki, która jest produkowana od 8 marca. Montaż dzieła sztuki rozpocznie się najpóźniej 15 kwietnia. Do końca kwietnia 2019 r. instalacja powinna być widoczna w całości.