W Wiedniu trwa European Cities Conference "Digitalizacja"

18.6.2019

W austriackiej stolicy, Wiedniu, rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja na temat cyfryzacji.

Jak będą wyglądać europejskie gminy w 2030 r.? Na konferencji miast europejskich w dniach 18-19 czerwca 2019 r. miasto Wiedeń i jego partnerzy z sieci PR Eurocomm przyjrzą się przyszłości i omówią obecne aspekty cyfryzacji na poziomie miejskim.

Nacisk zostanie położony na wykorzystanie sztucznej inteligencji w usługach miejskich, możliwości e-administracji dla usług komunalnych oraz na to, w jaki sposób cyfryzacja może być wykorzystana dla społeczeństwa i obywateli.

Pierwszego dnia konferencji, 18 czerwca 2019 r., sztuczna inteligencja zostanie zbadana jako czynnik decydujący o przyszłości administracji miejskiej i roli człowieka w zakresie napięć między innowacjami technicznymi, kryteriami społecznymi i procesami demokratycznymi.

Druga część, 19 czerwca 2019 r., poświęcona będzie e-administracji, z intensywną wymianą najlepszych praktyk i narzędzi pomiędzy ekspertami z administracji miejskiej.