Wiedeń: podsumowano sezon hulajnóg elektrycznych

6.11.2019

Wiedeń, podobnie jak Kraków prowadzi rozmowy z operatorami hujanóg elektrycznych w mieście. Celem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 

Austriacka stolica, Wiedeń, boryka się z problemami tworzonymi przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, podobnie jak szereg innych miast europejskich. W ostatnich tygodniach przeprowadzono w Wiedniu ocenę tego zjawiska. Zastępca burmistrza Wiednia odpowiedzialna za transport, Birgit Hebein, zapowiada, że w najbliższych tygodniach zajmie się wypracowaniem konkretnym środków. "Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to zajęcie się problemem parkowania hulajnóg elektrycznych. Zbyt często użytkownicy parkują swoje pojazdy na wąskich chodnikach i w ten sposób utrudniają poruszanie się pieszym. Istnieje potrzeba szybkiego działania", mówi Hebein. "Jednym z wariantów, który intensywnie rozważamy, jest stworzenie własnych parkingów dla e-hulajnóg. Szczególnie ważne jest dla mnie, aby te strefy parkingowe, nie zabierały miejsca pieszym i rowerzystom. Jeszcze potrwa to kilka tygodni, zanim prawne i strukturalne warunki ramowe staną się jasne".

Wyniki ewaluacji

 

W Wiedniu akredytowanych jest obecnie dziesięciu operatorów wypożyczalni hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem lokalnej policji przyjętym w 2018 r. w sprawie ograniczenia maksymalnej liczby, hulajnogi elektryczne muszą być oznakowane przez władze. Obecnie oznaczonych jest 8.892 takich pojazdów. Nie można podać konkretnych informacji na temat liczby pojazdów rzeczywiście poruszających się po drogach, ponieważ za to odpowiadają operatorzy.

 

W okresie od października 2018 r. do sierpnia 2019 r. policja zarejestrowała 1.559 czynności urzędowych dotyczących e-hulajnóg. Wynikiem tego jest szczegółowy przegląd sytuacji obejmujący m.in.

-549 mandatów karnych (w szczególności z powodu lekceważenia czerwonego światła, telefonowania w czasie jazdy, jazdy po chodniku, naruszenia przepisów rowerowych)

-513 doniesień (z czego 103 dotyczyły jazdy pod wpływem alkoholu, 6 pod wpływem środków odurzających, pozostałe 404 sporządzono w szczególności za lekceważenie czerwonych świateł, telefonowanie w czasie jazdy, jazdę po chodnikach, naruszenia przepisów rowerowych)

-398 upomnienia (w przypadku drobnych naruszeń administracyjnych)

-60 wypadki drogowe z obrażeniami ciała

-7 wypadków drogowych ze szkodami materialnymi

-32 inne interwencje (np. jazda po terenach zielonych).

 

 

W 2019 r. wpłynęło 1.015 skarg ze strony społeczności za pośrednictwem różnych kanałów miasta Wiedeń. Przyczyną były skargi ogólne, skargi dotyczące nieprawidłowego zaparkowania i nieprawidłowego użytkowania.

 

Ponad 300 skarg wymagało natychmiastowej interwencji, po sprawdzeniu sytuacji przez urzędników miejskich, operatorzy zostali poproszeni o natychmiastowe usunięcie e-hulajnóg. Przykładowe, ale najczęstsze przewinienia to parkowanie hulajnóg elektrycznych w systemie naprowadzania dla osób niewidomych, w obszarze ścieżek chronionych, parkowanie w obszarze przystanków i na chodnikach węższych niż 2,5 metra.

 

Ocena skarg, zastrzeżeń i innych otrzymanych informacji wykazała, że główne problemy wynikały z jednej strony z utrudnień w parkowaniu na chodniku, a z drugiej strony z koncentracji wypożyczalni skuterów elektronicznych oferowanych w obszarach śródmiejskich.