Wiedeń za europejskim uregulowaniem gospodarki platformowej

23.10.2019

Austriacka stolica, Wiedeń, wnioskuje w Unii Europejskiej o uruchomienie ogólnoeuropejskiej inicjatywy dotyczącej zasad i regulacji gospodarki cyfrowej.

Miasto Wiedeń uruchamia nową, ogólnoeuropejską ofensywę w celu wypracowania przepisów dotyczących platform cyfrowych, takich jak Airbnb. Lista postulatów, przedstawiona z inicjatywy miasta, została omówiona 22 października 2019 r. w Komisji Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Kluczowymi zagadnieniami są wyraźnie egzekwowalne przepisy, mające na celu prawne zabezpieczenie gospodarki cyfrowej i zapewnienie egzekwowania przepisów przez właściwe organy publiczne. "Wiedeń domaga się jasnych i sprawiedliwych zasad obowiązujących w UE w odniesieniu do platform cyfrowych. Prawo musi mieć jednakowe zastosowanie do wszystkich", wyjaśnił członek zarządu miasta Wiednia, Peter

Miasto Wiedeń uruchamia nową, ogólnoeuropejską ofensywę w celu wypracowania przepisów dotyczących platform cyfrowych, takich jak Airbnb. Lista postulatów, przedstawiona z inicjatywy miasta, została omówiona 22 października 2019 r. w Komisji Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Kluczowymi zagadnieniami są wyraźnie egzekwowalne przepisy, mające na celu prawne zabezpieczenie gospodarki cyfrowej i zapewnienie egzekwowania przepisów przez właściwe organy publiczne. "Wiedeń domaga się jasnych i sprawiedliwych zasad obowiązujących w UE w odniesieniu do platform cyfrowych. Prawo musi mieć jednakowe zastosowanie do wszystkich", wyjaśnił członek zarządu miasta Wiednia, Peter Hanke.

UE musi dbać o interesy mieszkańców miast, gmin i krajów związkowych. Wiedeń nie jest w żaden sposób przeciwny gospodarce platformowej. Jednak konieczne są uczciwe warunki ramowe: "Promujemy rozwiązania cyfrowe wszędzie tam, gdzie ma to sens i przynosi korzyści ludziom. Ale brak płacenia podatków lub celowe ignorowanie zasad miejscowych - to nie jest innowacyjne i nie będzie przez nas akceptowane", stwierdza Hanke.

Wiedeń wzywa do zmiany "całkowicie przestarzałej dyrektywy o handlu elektronicznym". Teraz konieczne jest uzyskanie większości dla tej inicjatywy w pierwszym organie urzędowym UE. W dziedzinie najmu krótkoterminowego, Wiedeń działa na przykład wspólnie w silnej europejskiej sieci z takimi miastami jak Amsterdam, Paryż, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Wenecja i Kraków.

Według Petera Hanke, oświadczenie bazuje na kilku kluczowych czynnikach. Na przykład miasta i gminy powinny mieć dostęp do odpowiednich danych z platform. Platformy powinny również ponosić odpowiedzialność za zamieszczanie treści niezgodnych z prawem, na przykład w przypadku, gdy oferowane są mieszkania subsydiowane społecznie.

Wiedeń prowadzi obecnie administracyjne postępowanie karne przeciwko kilku platformom na podstawie ustawy o promocji turystyki w Wiedniu. "Wiele platform przestrzega zasad bardzo skrupulatnie - i to jest dobra rzecz. Chcemy, aby wszystkie przedsiębiorstwa działające w Wiedniu robiły to samo w przyszłości", powiedział Hanke. Miasto jest obecnie w sporze z Airbnb w sprawie przekazywania danych w związku z lokalnym podatkiem turystycznym.