Wystawa "Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944" w wiedeńskim muzeum

13.7.2018

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w wiedeńskim Muzeum Historii Wojska (Heeresgeschichtliches Museum) otwarta została wystawa "Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944".

1 sierpnia 1944 roku, po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, przynoszącej z każdym dniem nowe zbrodnie, mieszkańcy Warszawy chwycili za broń. Powstanie Warszawskie było największym zrywem militarnym w okupowanej przez nazistowskie Niemcy Europie. Zorganizowane zostało przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” i trwało 63 dni. Nierówna walka o Warszawę przyniosła w rezultacie zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.

Do tematów wystawy w wiedeńskim muzeum należą systematyczne walki Polaków o odzyskanie wolności w trakcie trwania okupacji niemieckiej, historia Polski przed rokiem 1939 oraz sytuacja międzynarodowa w przededniu wybuchu II wojny światowej. Szeroko omówione zostały wybuch wojny, niemiecka i sowiecka okupacja na terenach Polski jak również fenomen Polskiego Państwa Podziemnego wraz z jego strukturą.

Najważniejszym punktem wystawy jest jednak Powstanie Warszawskie ze szczególnym uwzględnieniem jego wybuchu, przebiegu, specyficznego sposobu walki w mieście oraz zaangażowanej w powstanie warszawskiej społeczności (wraz z jej władzami cywilnymi, Harcerską Pocztą Polową oraz prasą powstańczą).

Ekspozycję można oglądać do 9 września 2018 r. w Wiedniu.

 

Muzeum Historii Wojska

Arsenal, Objekt 1

1030 Wiedeń