Polityka prywatności


Klauzula informacyjna dotycząca wysyłki newslettera
Klauzula informacyjna dotycząca strony internetowej www.eurocommpr.pl i konkursów organizowanych przez WH Digital GmbH.
 

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w związku z wysyłaniem newsletterów

(Polityka prywatności 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu na podstawie art. 13 RODO)

Dane osobowe podane na potrzeby wysłania newsletterów (newsletter Biur Miasta Wiednia, sprawozdania ad hoc, wiadomości City News, podsumowania kwartalne) będą przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

Cel     

Zarządzanie realizacją zlecenia dotyczącego międzynarodowej działalności miasta Wiednia przez WH Digital GmbH w imieniu 27 Wydziału Wiedeńskiego Magistratu

Podstawy prawne

Umowa dotycząca aktywności w ramach międzynarodowej działalności miasta Wiednia [sygn. akt: MA 27-262311/17 bazująca na postanowieniu Rady Miasta z dnia 1. czerwca 2017; GFW 01464-2017/0001].
Na potrzeby realizacji zlecenia niezbędna jest zgoda na otrzymywanie newsletterów, które będą wysyłane aż do odwołania zgody. Zgodę można wycofać w każdej chwili wysyłając maila na adres newsletter@eurcommpr.pl.
W związku z tym przetwarzane będą następujące dane osobowe: płeć, imię, nazwisko, adres mailowy, stanowisko, instytucja.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom postronnym. Przekazywanie danych nie następuje również do państw spoza Unii Europejskiej.
Nie stosujemy zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji.

Uwagi

Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po upływie ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów (rozporządzenie wiedeńskiego magistratu tzw. Skartierungsordnung). Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z danymi osobowymi: prawo do informacji, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia bądź prawo do sprzeciwu. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane z naruszeniem przepisów, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych: 

Magistrat Miasta Wiednia, 27 Wydział Wiedeńskiego Magistratu ds. europejskich
post@ma27.wien.gv.at 
T +43 (0)1 4000 27004 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest pełnomocnik miasta Wiednia ds. ochrony danych osobowych.
E datenschutzbeauftragter@wien.gv.at

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://www.wien.at
 

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych

(Polityka prywatności)

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i polskie ustawodawstwo. W niniejszej Polityce Prywatności informujemy Panią/Pana o najważniejszych aspektach przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Kontakt z nami

Jeśli skontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez formularz na stronie bądź wyśle wiadomość mailową, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, by odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie i przechowujemy je sześć miesięcy w przypadku, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Pani/Pana zgody.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka). W tym wypadku są to informacje, które przy pomocy Pani/Pana przeglądarki są zapisywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym. Nie są szkodliwe dla komputerów czy smartfonów.

Używamy ciasteczek, żeby nasza oferta była bardziej dopasowana do potrzeb użytkownika. Niektóre ciasteczka pozostają na Pani/Pana urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną samodzielnie usunięte. Umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnej wizycie.
Jeśli Pani/Pan sobie tego nie życzy, może Pani/Pan w ustawieniach przeglądarki, zmienić preferencje tak by każdorazowo akceptować ciasteczka.
Przy dezaktywacji ciasteczek korzystanie z niektórych funkcji niniejszej strony w pełnym zakresie może okazać się ograniczone.

Analiza danych internetowych

Nasza strona wykorzystuje funkcję analizy danych internetowych systemu Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc. Zebrane przez Google Analytics informacje podczas korzystania z naszej strony (łącznie z Pani/Pana adresem IP) są zapisywane przez Google Inc. Google wykorzystuje te informacje wyłącznie do analizy sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej.

Na podstawie tych informacji powstają anonimowe analizy i grafiki m. in. o liczbie wejść na stronę czy liczbie przeglądanych stron. Te dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby własnych badań rynku i w celu optymalizacji i dopasowania strony do potrzeb użytkowników. Więcej informacji dotyczących Google Analytics można znaleźć pod linkiem: www.google.com/analytics. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies. Informacje uzyskane w ten sposób są gromadzone na serwerze usługodawcy i tam zapisywane. Może Pani/Pan temu zapobiec, jeśli zmieni Pani/Pan ustawienia swojej przeglądarki, tak by żadne pliki cookies nie były zapisywane.

Przetwarzanie danych następuje zgodnie z ustaleniami polskiego prawa dotyczącego wprowadzenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jak i art. 6 ust. 1a (zgoda) i/lub ust. f (prawnie uzasadniony interes) RODO. Naszym celem zgodnie z wytycznymi RODO (prawnie uzasadniony interes) jest poprawa naszej oferty i optymalizacja naszej strony. Ponieważ strefa prywatna użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkowników zostają spseudonimizowane.

Konkursy

Dane osobowe, niezbędne w celu realizacji konkursu, będą po jego zakończeniu usuwane. Przekazywanie danych partnerom danego konkursu może nastąpić wyłącznie gdy podanie imienia i nazwiska będzie niezbędne do przekazania nagrody. Dodatkowo nie jest możliwe przekazywanie danych osobowych osobom postronnym, jeśli nie ma na to wyraźnej zgody bądź w przypadku niepełnoletnich zgody opiekunów prawnych lub gdy WH Digital GmbH będzie zmuszone do przekazania tych danych, przykładowo na wezwanie sądu bądź urzędu.

Prawa użytkownika strony

Zasadniczo przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane z naruszeniem przepisów, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z biurem

WH Digital GmbH Przedstawicielstwo w Polsce
Biuro Miasta Wiednia w Krakowie
ul. Mikołajska 4, II. piętro
31-027 Kraków
T +48 12 432 44 70
E office@eurocommpr.pl

Odpowiedzialny za przetwarzanie: WH-Digital GmbH, reprezentowany przez Markusa Pöllhubera i Thomasa Mischeka, Renngasse 5/4, 1010 Wiedeń 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Markus Oman, CSE (O.P.P.)
E datenschutz@wienholding.at