© Eurocomm-PR/Sandra Biskup

Urban Stories

Po ideji Wilhelma Gocknera

 

Bečke gradske priče

Urban (lat. urbanus, "koji pripada gradu, gradski", urbs "grad")

"Urban Sketchers" je svetska zajednica umetnica i umetnika, koji slikaju mesta u kojima žive ili koja posećuju. "Urban Stories" kazuju priče o gradu Beču.

© Eurocomm-PR/Sandra Biskup; crtež: dobro posećen Kongresni bazen tokom leta

Veterani Kongresnog bazena

Kod moje bake i deke u bloku Videnhoferhof je uvek neka akcija. Imaju najmoćniji balkon na celom svetu. Po ceo dan možemo da gledamo na Kongresni bazen ispod nas iza visokog drveća. Vidimo i kada dečaci ili devojčice preskoče žicu da bi ušli u bazen. „Ran
30.6.2020
© Eurocomm-PR/Sandra Biskup; Crtež: Ljudi u šetnji na Dunavskom kanalu

Rastojanje, zabrinutost, jednoličnost, pomoć

"Mislim da sam se dovoljno nagledala", reče Sara, isključi televizor, i mahinalno uze u ruke svoj smartfon, ali onda i njega odmah spusti u stranu, da bi potom čak namerno i ustala i sklonila ga na neko mesto na kome ga neće videti. Stefan je sedeo na kau
1.4.2020
© Eurocomm-PR/Sandra Biskup; Crtež: Ulični prizor iz zone susreta Lange Gasse

Večernji izlazak u „zoni susreta“

Marko iz Beograda, krupan, naočit čovek, samac od 45 godina, doputovao je na kongres u Beč. Bilo je proleće, toplo i sunčano. Više od samog kongresa Marko je želeo da u Beču provede nekoliko dana, u gradu svog detinjstva i svoje mladosti. Roditelji su mu
4.3.2020
© Eurocomm-PR/Sandra Biskup; crtež: Pogled sa velikog stepeništa ispred Glavne biblioteke u Beču na natkriveni trg Urbana Lorica

Božićna magija u Glavnoj biblioteci

Oduvek sam imao osećaj da se u ciradama koje su razapete iznad širokog prostora na trgu Urbana Lorica, koje pružaju zaklon od kiše, sunca i snega, krije nešto posebno. Na mene ostavljaju utisak kao da su arhitekte prilikom njihovog projektovanja bile insp
2.12.2019
© Eurocomm-PR/Sandra Biskup, crtež štandova na trgu bunara

Bunar na trgu "Brunenmarkt"

Živim u četvrti bunara, u Otakringu, u 16. Bečkom okrugu, koji se na zapadnom delu grada uspinje uz obronke Bečke šume. U toj četvrti postoji još i Bunarski sokak (ulica Brunengase) i Bunarski trg (Brunenmarkt).Do nedavno i pored brojnih bunara, koji se n
22.7.2019
© Eurocomm-PR/Sandra Biskup, crtež terasa Wiental

Neobična avantura kroz Beč

 Da li poznajete terasu u Beču, onu koja džedži iznad podzemne železnice? Mislim na veliku drvenu terasu između Petog i Šestog okruga u Beču, ispod koje juri U4, a pored koje protiče Bečka rečica u ogromnom kamenom koritu. Umesto izraza "džedži" možda je
8.5.2019