Delavnica Mladi Dunaj

Dunajski otroci si želijo kmetij v središču mesta

20.11.2019

Dunaj bo pri načrtovanju strategije razvoja mesta upošteval tudi najmlajše prebivalce. V delavnicah o oblikovanju otrokom prijaznega mesta je spomladi sodelovalo 22.500 otrok in mladostnikov, njihove konkretne predloge pa bodo v začetku prihodnjega leta obravnavali v mestnem svetu in sprejeli petletno strategijo.

„Delavnica Mladi Dunaj“ se imenuje program, pri katerem so spomladi letos sodelovali dunajski vrtci in šole ter pod vodstvom vzgojiteljev, učiteljev ali strokovnjakov predstavili svoje pripombe, želje in predloge glede izboljšanja življenja mladih v avstrijski prestolnici. Mestni oddelki bodo njihove predloge preučili ter v začetku prihodnjega leta razvili petletno strategijo. Mladi bodo vključeni tudi v kritično spremljanje izvajanja ukrepov.

Med predlogi za izboljšanje mesta so otroci med drugim navedli obvezna cvetlična korita za vsa okna, kmetije sredi mesta, kjer bi za živali skrbeli brezdomci, hišice na drevesih pred šolami, posebne prostore v šolah za uporabo mobilnih telefonov, več igrišč, dneve brez avtomobilov, manjšo porabo plastike in več soodločanja v šolah.

„Pomembno se mi zdi, da otroci in mladostniki vedo, da njihovo mnenje šteje in da bomo njihove interese v politiki upoštevali,“ je povedal dunajski minister za izobraževanje, integracijo in mlade Jürgen Czernohorszky.   

Leta 2018 je bil vsak peti Dunajčan oziroma 360.000 meščanov starih manj kot 19 let. Zato se mestnim oblastem zdi pomembno, da mladi o svoji prihodnosti soodločajo. V mestem proračunu za prihodnje leto so predvideli 1,9 milijarde evrov za izobraževanje in 880,6 milijonov evrov za varstvo otrok. Na Dunaju so namreč že deset let vsi javni in zasebni vrtci brezplačni. Ker statistike kažejo, da se bo do leta 2025 močno povečevalo število 6- do 13-letnikov, mora Dunaj vsako leto zagotoviti dodatnih 100 šolskih razredov. Zato v prihodnjih letih načrtujejo najobsežnejšo gradnjo novih izobraževalnih ustanov doslej. Do leta 2034 bodo z investicijo 700 milijonov evrov zgradili devet izobraževalnih kampusov s šolami in vrtci, center poklicnih šol in inštitut za predšolsko pedagogiko.

 

Več informacij (v nemščini)

Kontakt

Mirjana M. Pintar

E-Mail: pintar-marceta@eurocommpr.si

Telefon: +386 1 320 77 77

Mobilni telefon: +386 31 266 668