Dunajski župan Michael Ludwig (levo), mestni minister za izobraževanje, mladino, integracijo in transpartentnost,  Christoph Wiederkehr (desno)

Žvižgaška platforma za odkrivanje nepravilnosti v dunajski mestni upravi

23.2.2021

Mesto Dunaj je ustanovilo anonimno platformo za žvižgače, s katero želi okrepiti zaupanje meščanov v politiko in javno upravo. Na tej spletni platformi bo mogoče prijaviti vse oblike suma korupcije, gospodarskega kriminala, zlorabe položaja ali neupravičene porabe davkoplačevalskega denarja.

Z novim spletnim portalom za anonimno žvižgaštvo avstrijska prestolnica nadgrajuje dosedanje možnosti za prijavo suma korupcije. Od leta 2005 namreč že obstaja anonimni telefon. Žvižgaška platforma bo prijaviteljem zagotavljala popolno zaščito identitete, kar bo omogočal poseben sistem z visokimi tehničnimi standardi. Izkušeni in posebej za to področje izšolani sodelavci Oddelka za interno revizijo bodo preučili vsako prijavo, nepooblaščene osebe pa do prijav ne bodo imele dostopa.   

»Mesto Dunaj se zavzema za pregledno, nepodkupljivo upravo in se dosledno bori proti korupciji. Novi mestni sistem za prijavo nepravilnosti, lahko ga preprosto imenujemo tudi žvižgaška platforma, je še en pomemben sestavni del transpartentnega mesta Dunaj,« je ob predstavitvi projekta povedal dunajski župan Michael Ludwig.

S projektom želijo mestne oblasti zaščititi meščane, ki prijavljajo nepravilnosti tako zaposlenih v mestni upravi kot tudi pri pogodbenih partnerjih. »Z žvižgaško platformo ustvarjamo prostor brez strahu. Anonimnost ščiti tiste, ki so do zdaj vedno potegnili kratko. To je pomemben mejnik v boju proti korupciji. Dunaj postaja pravičnejši, transparentnejši, boljši,« je prepričan podžupan in mestni minister za transparentnost Christoph Wiederkehr.

 

Več informacij (v nemščini)

Kontakt

Mirjana M. Pintar

E-mail: pintar-marceta@eurocommpr.si

Telefon: +386 1 320 77 77

Mobilni telefon: +386 31 266 668