Ochrana osobných údajov

 

Informujeme Vás, že Vami uvedené údaje budú na základe nasledujúcich právnych titulov spracované na posielanie informačných bulletinov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre webovú stránku www.eurocommpr.sk a pre výherné súťaže organizované spoločnosťou WH Digital GmbH

Ochrana osobných údajov v poverení MA 27

(Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/ Ustanovenia o ochrane osobných údajov Magistrátneho oddelenia MA 27 podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR )

Informujeme Vás, že Vami uvedené údaje budú na základe nasledujúcich právnych titulov spracované na posielanie informačných bulletinov (informačné bulletiny zahraničných kancelárií, aktuálne správy, City News, komunálny update):

Účel   

Manažment a evidencia v rámci realizácie medzinárodných aktivít Mesta Viedeň prostredníctvom spoločnosti WH Digital GmbH v poverení MA 27.

Právny titul

Zmluva o výkonoch v rámci medzinárodných aktivít Mesta Viedeň [AZ: MA 27-262311/17 na základe rozhodnutia Obecnej rady z 1. júna 2017; GFW 01464-2017/0001].

V rámci plnenia zákazky sa získavajú súhlasy na posielanie vyššie uvedených druhov informačných bulletinov, ktoré sa budú posielať až do odvolania. Súhlas možno kedykoľvek zrušiť mailom na adresu abmelden@eurocommpr.at.

Na tento účel sa spracúvajú nasledujúcu osobné údaje: pohlavie, meno, priezvisko, e-mailová adresa, funkcia, inštitúcia. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Nebudú poskytnúté ani tretím krajinám (štátom, ktoré nie sú členmi EÚ).  Neuskutoční sa žiadne automatizované rozhodnutie.

Upozornenia

Vaše osobné údaje budú po skončení zákonnej lehoty na uloženie (skartačný poriadok Magistrátu Mesta Viedeň) vymazané. Máte právo na prístup k Vás sa týkajúcim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie, a obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov. Ak sa domnievate, že Vaše práva nie sú naplnené alebo sú naplnené len neúplne, máte možnosť podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov. 

Ďalšie informácie

Zodpovednosť za spracovateľskú činnosť: 

Magistrát Mesta Viedeň, Magistrátne oddelenie 27 – Európske záležitosti
e-mail: 
post@ma27.wien.gv.at, tel.: +43 (0)1 4000 27004 

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov smerujte na poverenca Mesta Viedeň pre ochranu osobných údajov na e-mail: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.wien.at

Vyhlásenie o informačnej povinnosti

(Vyhlásenie o ochrane údajov)

Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto Vaše údaje spracúvame iba v súlade so zákonnými ustanoveniami (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, rakúsky telekomunikačný zákon z roku 2003). Následné informácie o ochrane osobných údajov Vám vysvetlia najdôležitejšie aspekty spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt s nami

Keď s nami vstúpite do kontaktu prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo elektronickou poštou, budú údaje, ktoré uvediete, z dôvodu spracovania požiadavky a pre prípad následných otázok u nás uložené šesť mesiacov. Tieto údaje nikomu neposkytneme bez Vášho súhlasu.

Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača uložia do Vášho koncového zariadenia. Súbory cookie sú neškodné.
Súbory cookie používame na vytvorenie užívateľsky príjemnej ponuky. Niektoré súbory cookie ostanú uložené vo Vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač.
Ak si to neželáte, môžete prehliadač nastaviť tak, že Vás bude informovať o žiadosti o uloženie súboru cookie, na čo bude vždy potrebný Váš súhlas.
Deaktivácia súboru cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Webová analýza

Naša webová stránka používa funkcie služby Google Analytics, teda služby webovej analýzy spoločnosti Google Inc., umožňujúce analýzu používania webovej stránky. Informácie o tom, ako využívate túto webovú stránku (vrátane Vašej IP adresy), vytvorené službou Google Analytics, ukladá spoločnosť Google Inc. Google tieto informácie používa výhradne na analýzu využitia webovej stránky. Vznikajú tak anonymizované vyhodnotenia a grafické znázornenia počtu návštev, počtu stránok, ktoré si pozrel užívateľ atď. Používame ich výhradne na účely vlastného prieskumu trhu a predovšetkým na optimalizáciu a prispôsobenie našich webových stránok potrebám užívateľov. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na stránke  www.google.com/analytics. Používajú sa na to súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky užívateľmi. Takto vytvorené údaje sa prenesú a ukladajú na serveri poskytovateľa služby.

Môžete tomu zabrániť tým, že prehliadač nastavíte tak, aby sa súbory cookie neukladali.
Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.
Náš záujem v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a prezentácie na webe. Keďže nám záleží na zachovaní súkromia našich užívateľov, údaje o nich sa pseudonymizujú.

Výherné súťaže

Osobné údaje, spracúvané z dôvodu účasti na výherných súťažiach, budú po ukončení výhernej súťaže vymazané. Údaje budú príslušnému partnerovi výhernej súťaže sprostredkované iba vtedy, ak je oznámenie mena nevyhnutné na odovzdanie výhry. Údaje inak nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe, pokiaľ na to nebol výslovne udelený súhlas, resp. ak v prípade maloletého nebol udelený súhlas zákonného zástupcu, a pokiaľ spoločnosť WH Digital GmbH nie je povinná vydať údaje, napríklad na základe súdneho alebo úradného nariadenia.

Vaše práva

Máte právo na informovanie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť dát, právo odvolať sa a namietať. Ak si myslíte, že spracovanie Vašich údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo že Vaše nároky na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde).

Naše kontaktné údaje

WH Digital GmbH
Renngasse 5 / Top 4
1010 Viedeň
Rakúsko
T +43 1 368 34 24
info@eurocommpr.at

Osoba zodpovedná za spracúvanie: WH-Digital GmbH, zástupkyňa Mgr. Markus Pöllhuber, Thomas Mischek, Renngasse 5/4, 1010 Wien

Splnomocnencom pre ochranu osobných údajov je Mag. Ing. Markus Oman, CSE (O.P.P.)
datenschutz@wienholding.at